อบรมประชารักษ์

ข่าวและเหตุการณ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ได้มีการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเพื่อเป็นการฝึกพนักงานทุกท่าน ให้พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางอัคคีภัยเกิดขึ้น

Read More
ข่าวและเหตุการณ์

โครงการอบรมการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

โครงการอบรมการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยได้วิทยาการจากทาง โรงพยาบาลศรีสะเกษมาเป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในโรงพยาบาล

Read More
error: เนื้อหาถูกป้องกัน