ข้อมูลสุขภาพ

เตรียมความพร้อมไปโรงเรียนยุค โควิด 19🌍

ด้วยวิธีง่าย 5 ข้อ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก❤️

ปฏิบัติอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอเป็นประจำ 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️

#ด้วยรักและห่วงใย❤️🙏🏻

#โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

error: เนื้อหาถูกป้องกัน