ข้อมูลสุขภาพ

❤️คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป✔️

เพื่อป้องกัน “โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา” (Novel Coronavirus 2019)

1.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด/การอยู่ในสถานที่แออัด

2.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ

3.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ เป็นเวลา 15-30 วินาที/หรือใช้แอลกอฮอล์เจล

4.หากท่านมีอาการไข้ โอ หรือมีโรคระบบทางเดินหายใจ ต้องสวมหน้ากากอนามัย

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและไม่ควรอยู่ในสถานที่#ขอบคุณภาพจาก กรมควบคุมโรค

error: เนื้อหาถูกป้องกัน