ข้อมูลสุขภาพ

✅หากมีอาการตามนี้ควรพบแพทย์ด่วน😷🤧😷

การวินิจฉัยด้วยตนเอง สังเกตอาการป่วยที่แสดง โดยเฉพาะการมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัวรุนแรง หรือมีเลือดออกง่าย อย่างเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน มีห้อเลือดหรือผดผื่นแดงบริเวณผิวหนัง ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณของการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรรีบไปพบแพทย์การวินิจฉัยโดยแพทย์ แพทย์ซักประวัติผู้ป่วยเพื่อทราบแหล่งที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางล่าสุดว่าผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคมาหรือไม่ เพื่อประกอบการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างถูกต้องเหมาะสม แพทย์จะตรวจผู้ป่วยว่ามีอาการอยู่ในเกณฑ์ส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้หรือไม่ หรือมีความรุนแรงของอาการในระดับใด

❌มีไข้สูงประมาณ 39-41 องศาเซลเซียส

❌มีเลือดออกง่าย อย่างเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน หรือมีจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง

❌ปวดบริเวณชายโครงขวา กดไปบริเวณดังกล่าวแล้วรู้สึกเจ็บ เพราะตับโต

❌เกล็ดเลือดต่ำ

❌ความเข้มข้นของเลือดสูง หรือมีน้ำบริเวณช่องปอด

❌มีภาวะช็อก

error: เนื้อหาถูกป้องกัน