ระบบตรวจสอบ

ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna Lot 2

ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการนิ่งนอนจาก ทางเราได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรในโรงพยาบาล

Read More
ระบบตรวจสอบ

ตรวจสอบสถานะการจองวัคซีน Moderna

ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการนิ่งนอนจาก ทางเราได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรในโรงพยาบาล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โรงพยาบาลประชารักษ์

ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการนิ่งนอนจาก ทางเราได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรในโรงพยาบาล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ
เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด….

Read More
ข่าวและเหตุการณ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ได้มีการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเพื่อเป็นการฝึกพนักงานทุกท่าน ให้พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางอัคคีภัยเกิดขึ้น

Read More
ข่าวและเหตุการณ์

โครงการอบรมการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

โครงการอบรมการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยได้วิทยาการจากทาง โรงพยาบาลศรีสะเกษมาเป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในโรงพยาบาล

Read More
error: เนื้อหาถูกป้องกัน