📢 โปรโมชั่นผ่าตัดไส้เลื่อน ” ไส้เลื่อน ” หากปล่อยไว้นาน…อาจเสี่ยง ลำไส้อุดตันและติดเชื้อ ❗️❗️❗️ ผ่าตัดปลอดภัย ตรวจ Covid-19 ( RT-PCR ) ก่อนผ่าตัดฟรี ✔️

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ

Read more

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ได้ดำเนินการอบโอโซน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทุกครั้งหลังรับบริการ

โรงพยาบาลประชารักษ์เ

Read more
error: เนื้อหาถูกป้องกัน