ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการเปิดรับสม้ครนักกายภาพบำบัด

ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน 12,000 บาท
  • ค่าตอบแทนพิเศษ 3,000 บาท
  • ค่าครองชีพ 1,500 บาท
  • โอที 8 ชั่วโมง 670 บาท
  • ค่าประสบการณ์ปีละ 500 บาท ไม่เกิน 4 ปี

สนใจโทร 045-613-342 ต่อ 308 แผนกบุคคล

อีเมล contact@pracharak-hosp.com

error: เนื้อหาถูกป้องกัน