โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ได้มีการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นเพื่อเป็นการฝึกพนักงานทุกท่าน ให้พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางอัคคีภัยเกิดขึ้น

Read more

โครงการอบรมการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

โครงการอบรมการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยได้วิทยาการจากทาง โรงพยาบาลศรีสะเกษมาเป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในโรงพยาบาล

Read more

กิจกรรม 5 ส. โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของแต่ล่ะแผนก

Read more
error: เนื้อหาถูกป้องกัน