ข้อมูลสุขภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แพ็กเกจรักษาตัวสำหรับผู้ป่วย โควิด-19

อบอุ่นใจ..ปลอดภัย รักษาโรคโควิด 19 กับโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ🧑‍⚕ราคาแพ็กเกจรักษาตัวที่ โรงพยาบาล

💞เงื่อนไข💞

– ATK 1 ครั้ง (ก่อนเข้าพักรักษาตัว)

– ยารักษาโควิดและยารักษาตามอาการ

– X-ray ปอด 2 ครั้ง (ก่อนเข้าพักรักษาตัวและหลังการรักษา)

– มีทีมแพทย์-พยาบาล ที่ชำนาญการ คอยดูแลรักษา

– สื่อสารผ่านโทรศัพท์ line vidio call ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

– มีอุปกรณ์การแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย

– ห้องพักพิเศษ / อาหารครบ 3 มื้อ

– ราคาตามแพ็กเกจสำหรับผู้ป่วยเงินสดเท่านั้น/ประกันชีวิตเบิกได้ตามสิทธิ

– ตั้งแต่วันนี้-จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

error: เนื้อหาถูกป้องกัน