Uncategorizedข่าวและเหตุการณ์

การอบรมหัวหน้างาน หลักสูตร “ภาวะผู้นำ” เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาการบริการ

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ขอขอบพระคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ FWD โดย อาจารย์ธนบดี แจ่มแจ้ง ที่มาให้ความรู้แก่พี่น้องชาวประชารักษ์ หลักสูตร “ภาวะผู้นำ” เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาการบริการต่อไป

dfgdf

error: เนื้อหาถูกป้องกัน